Tag archive

Fundacj Wałbrzych 2000

Prawo jazdy dla głuszyczan – kolejny projekt

w Gospodarka
Prawo jazdy dla głuszyczan - kolejny projekt

Mobilni społecznie mieszkańcy gminy Głuszyca – to nazwa projektu realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000 dla mieszkańców gminy Głuszyca. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Głuszycy, a środki na jego realizację Fundacja pozyskała w drodze konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Czytaj więcej

Go to Top